Wednesday, September 14, 2011

கணினி மூலம் வரும் கண் நோய்கள் - ஜாக்கிரதையாய் இருப்பது எப்படி? - Computer Vision Syndrome


உங்கள் கண்களுக்குத்தான் எத்தனை வேலை?
இப்பல்லாம் எனக்குத்தான் எத்தனை தொல்லை..???

 அடப் பாவிங்களா!!
"நவீன உலகில் இன்று நாம் அதிக நேரம் செலவிடும்  
கணினி, செல்பேசி, தொலைக் காட்சி மூலமாக 
நமது கண்களுக்குத்தான் அதிக வேலைத் துன்பம் 
தர ஆரம்பித்து விட்டோம். அத்தோடு தூரம்-வானம்-பறவை என்றெல்லாம் பார்க்க நேரமும்  வாய்ப்புமின்றி 
மனிதக் கண்களுக்கு தூரம் பார்க்கிற 
திறமையும் மங்கி வருகிறது." 


நவீன அறிவியல் நமக்கு பல வசதிகள் தந்துள்ளது.
அத்தோடு சில தீமைகளையும் தான்!

நவீன எந்திரங்கள் நமது கை-கால்களை- உடலை அதிகம் அசைக்கத் தேவை இல்லாத படி செய்து விட்டன. எல்லாமே விரல் அசைவில் கிடைக்கும் அளவுக்கு மனித வேலையை எந்திரங்கள் பலவும் செய்து தந்து விடுகின்றன.

அதனால், தற்காலத்தில் நமது கண்களுக்கு அதிக வேலை பளு உருவாகி விட்டது. சொல்லப் போனால் நமது விரல்களுக்கும்  கண்களுக்கும்தான் இப்போது வேலை என்று சொல்லிவிடலாம். If you spend a lot of time each day in front of a computer, you are likely to experience symptoms of computer vision syndrome (CVS)


CVS is a term used to describe a collection of symptoms caused by prolonged computer use. Symptoms appear because the eyes and brain react differently to words on a computer screen than they do to printed text. With more and more adults and children using computers on a daily basis, CVS has become a common vision complication. And an increasing number of people are seeking relief from eyestrain and irritation caused by CVS.

The eyes respond well to most printed material. Most text consists of bold, black letters on a bright, white background. The eyes can easily focus on images with well-defined edges that are strongly contrasted against their backgrounds. However, words and images on a computer screen do not have well-defined edges. Characters displayed on a computer screen are made up of several small dots, or pixels. 

The eyes cannot easily focus on pixels, so they must work harder to see the computer screen clearly. The constant struggle to focus leads to fatigue and tired, burning eyes. Many people try to compensate for uncomfortable vision symptoms by leaning forward or by tipping their head to look through the bottom portion of their glasses. These actions can result in a sore neck, sore shoulders and a sore back.
Symptoms of CVS

People who suffer from CVS may experience the following symptoms:
Dry eyes  - வறண்ட கண்கள் 
Headaches - தலை வலி 
 
Eye irritation - கண் எரிச்சல்
Blurred vision - மங்கலான பார்வை 
Light sensitivity - வெளிச்சம் பார்க்க கண் கூச்சம்
ரொம்ப நேரம் கம்ப்யூட்டர் பார்த்த பின் இது மாதிரி உங்க பார்வை  டபுளா தெரியுதா...???
** Temporary inability to focus 
on a distant object (pseudomyopia) தூரப் பொருள்களை தற்காலிகமாக கூர  இயலாமை 
Double vision - இரட்டையாய் தெரிதல்
Squinting - மாறு கண் பார்வை
Neck and shoulder pain - கழுத்து தோள்பட்டை வலி

Treatment of computer vision syndrome

If you think you might be feeling some of the symptoms of CVS, you may benefit from a pair of computer glasses. Computer glasses are prescription glasses specially designed to allow patients to work comfortably on a computer. Computer work involves focusing the eyes at a close distance. Standard reading glasses are usually not enough to alleviate symptoms of CVS, as computer monitors are usually placed a little further away than the comfortable reading distance. Computer glasses allow a person to easily focus on the distance of the computer screen. Contact lens wearers may even need to wear glasses over their contacts while using the computer.


Coping with computer vision syndrome

If you are having trouble with your eyes while using a computer, 
the following tips are worth a try.
*Consider a pair of computer glasses
*Blink, breathe and break. Blink more often, take frequent deep breaths, 
  and take a short  break every hour
*Use artificial tears for dry or irritated eyes
*Reduce screen glare by adjusting light levels
*Increase font size on your computer screen -யோஜென் பால்கி
yozenbalki

Source: www.vision.about.com

Tuesday, September 13, 2011

Acid/Alkaline food: அமிலம்/காரம் தன்மையுள்ள உணவுகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

நாம் உண்ணும் உணவே நமது ஆரோக்யத்தை தீர்மானிக்கிறது!

உணவில் அமிலத்தன்மை மிகும்போது நமது ஆரோக்கியம் கெட்டு விடுகிறது.
தற்போதைய அவசர வாழ்க்கையில், வெளியில் சாப்பிடும் உணவு வகைகள் பெரும்பாலும் நம் உடலுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கின்றன. காரணம், அதில் எந்தவிதமான உயிர் சத்தும் இருப்பதில்லை. 

ஒரு பச்சைக் காய்கறியோ, பழமோ, பயறு வகைகளையோ கண்ணில் காணாமலேயே நமது மூன்று வேளை உணவும் முடிந்து விடுகிறது. 

வெறும் காய்ந்து போன வைக்கோலைத் தின்று உயிர் வாழும் கால்நடைகளைப் போல நாம் சத்தில்லாத துரித (fast-food) உணவு வகைகளை வித விதமாகத் தின்று வருகிறோம். என்ன....? கொஞ்சம் வைக்கோலுக்கு வாசனை தடவி மசாலா கலந்து நாக்கை ஏமாற்றி நமது வயிற்றையும் வஞ்சிக்கிறோம்!

விளைவு? நோய்கள் பெருக்கம்!

இங்கே கீழ்க் காணும் முப்பரிமான படத்தைப் பாருங்கள்.
                                             அடிப்புறம் 44% + 32% +18% + 6% சுமார் அளவு. 

இது ஒரு சரிவிகித உணவு என்பது எப்படி இருக்கவேண்டும் என்பதை நான்கு 
கட்டங்கள் மூலம் உணர்த்துகின்றன. அடிப்புறம்-அதிகம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய கார்போ ஹைட்ரேட் துவங்கி மேற்புற கூம்பில் எப்போதாவது எடுத்துக் கொள்ளவேண்டிய கொழுப்பு, எண்ணெய், இனிப்பு வகைகள் வரை சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. (நாம் தான் எண்ணையை தினந்தோறும் லிட்டர் லிட்டராக உணவில் பொரிக்க வறுக்க பயன்படுத்தி நமது வயிற்றை ஒரு குப்பைத் தொட்டியாய் ஆக்கிவிடுவோமே!)

இரண்டாம் அடுக்கில் பாருங்கள். காய்கறிகள் பழங்கள் சொல்லப் பட்டு இருப்பதை. நம் தினசரி உணவில் இதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. அதிகம் 
எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டியது.

அதெல்லாம் போக நம் மனித உடலில் உள்ள இரத்தத்தில் இன்றியமையாத
ஒரு காரத் தன்மை காணப் படுகிறது. எனவே நாம் நமது தினசரி உணவில் காரச்சத்து உள்ள உணவு வகைகளான காய்கறிகள் கீரை பழ வகைகளை கட்டாயம் எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். (காரம் என்பதை "கார சாரமான" என்ற அர்த்தத்தில் நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது)

நம் இரத்தத்தில் pH அளவு சுமார் 7 முதல்  8 வரை இருப்பின் அது மிகவும் நல்லது ஆகும். அதற்கு கீழும் மேலும் போனால் அது நமக்கு அபாய அறிவிப்பு ஆகும்!

The pH scale is from 0 - 14
சுத்தமான ஒரு குடிநீரின் pH Value ௦௦"0" ஆகும்!
0 1 2 3 4 5 6 7 healthy 8 9 10 11 12 13 14

Human blood pH should be slightly alkaline ( 7.35 - 7.45 ). 
Below or above this range means symptoms and disease.

A pH of 7.0 is neutral. (அமிலமும் அன்று காரமும் அன்று)

pH below 7.0 is acidic. (அமிலம்)

pH above 7.0 is alkaline. 
(காரம்)

pH 7.0 அளவுக்கு கீழே போகப் போக அந்த உணவானது அமிலத் தன்மை அதிகம் கொண்டது -அதிகம் தீங்கு விளைவிப்பது என்று அறிய வேண்டும்.
The most common disorder in acid-base homeostasis is acidosis, which means an acid overload in the body, generally defined by pH falling below 7.35 level.
Acidosis- நோய் நிலையின் அறிகுறிகள்-அதன் பாதிப்பு பற்றிய படம்:


உதாரணமாக ஒருவரின் ரத்தத்தில் pH அளவு 6.0 - 6.5 இருந்தால் அவருக்கு கோமா நிலை அல்லது மரணம் கூட ஏற்படலாம் என்கின்றனர்.

அதற்காக அமிலத்தன்மை கொண்ட உணவே கூடாது என்பதல்ல.
உங்கள் வயிற்றில் மொத்த உணவின் அமிலத்தன்மை 40% -க்கு மிகாமல் 
பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். 

இன்னும் கேட்டால் 20% அமில உணவு  80% கார உணவு விகிதம் என்றால் இன்னும் நிம்மதி! 

(அதற்காக, காரத் தன்மை pH 7.45 க்கு மேலே போனாலும் Alkalosis என்னும் நோய் நிலை உண்டாகி விடும்-ஜாக்கிரதை!)

அது சரி! எது எதுவெல்லாம் அமில உணவு என்று கேட்கிறீர்களா?

மாமிச உணவு வகைகள், முட்டை, மீன், பருப்பு வகைகள் போன்றவை அமில உணவுகள். மேலும் காண இங்கு கிளிக் செய்க 

அதே போல் கார உணவுகள் என்பன: பெரும்பாலான பழ வகைகள், பச்சை காய் கறிகள் ஆகும். மேலும் காண இங்கு கிளிக் செய்க

To maintain health, the diet should consist of 60% alkaline forming foods and 40% acid forming foods. To restore health, the diet should consist of 80% alkaline forming foods and 20% acid forming foods.
Generally, alkaline forming foods include: most fruits, green vegetables, peas, beans, lentils, spices, herbs and seasonings, and seeds and nuts.

Generally, acid forming foods include: meat, fish, poultry, eggs, grains, and legumes.*An acidic body is a sickness magnet.


ஆரோக்கியத்தின் சாவி நாம் தினசரி உண்ணும் உணவில் தான் 
மறைந்து கிடக்கிறது!

நல்லுணவை உண்டு நாம் நலமாய் வாழலாமே!

-யோஜென் பால்கி
yozenbalki

www.yozenmind.com